Filtro de xiringa

  • Syringe Filters

    Filtros de xeringas

    Os filtros de xeringas son un xeito rendible de mellorar a calidade da análise HPLC, mellorar a consistencia, prolongar a vida da columna e reducir o mantemento. Ao eliminar partículas antes de que a mostra entre na columna, os filtros de xeringa Navigator permiten un fluxo sen obstáculos. Sen partículas para crear obstáculos, a súa columna funcionará de xeito máis eficiente e durará máis tempo.